תקנון

תקנון חנות – ד"ר רואי גוניק OMD, ND

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנטwww.drgonik.com הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון תנאי השימוש באתר בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתכם לתנאים.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו בעיון ולהתחייב לתנאיו.

 

 1. הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמו, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד בעלי האתר ו/או מי מטעמו על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

 

 1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.
 2. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לבני שני המינים.
 3. האתר מנהל חנות וירטואלית לתוספי תזונה וצמחי מרפא, הזמינים לרכישה על ידי ציבור הגולשים.
 4. בעלי האתר ומפעילו הינו ד"ר רואי גוניק OMD, ND , מרח' אחוזה 142, רעננה (להלן: "בעלי האתר"). ניתן לפנות אלינו בכל שאלה דרך כפתור "צור קשר" באתר או לכתוב אלינו לד"ר רואי גוניק OMD, ND, אחוזה 142, ת.ד 3, רעננה 4345021.
 5. מידי פעם ייתכן ותנאי השימוש באתר ישתנו על ידינו ללא הודעה מוקדמת. הדבר בדרך כלל ישקף שינויים בשירותים ו/או בתכנים ו/או ברגולציה המשפיעים על השימוש באתר, לכן מומלץ לחזור ולעיין בתנאי השימוש מידי פעם. לא תהיה למשתמש/ת כל טענה ו/או תביעה נגד בעלי האתר בגין שינויים אלו או תקלות שעלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 6. השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. חל איסור להעתיק, לשדר, לשכפל, לפרסם, להציג, לבצע, ליצור או למכור תכנים ו/או פריט מפריטים ו/או שירות המוצעים באתר.

נתוני מוצרים

 1. נתוני המוצרים הנמסרים באתר הם כפי שהתקבלו על ידינו מיצרני ו/או משווקי המוצרים והם באחריותם הבלעדית. האתר לא יהיה אחראי לתוכנם של נתונים אלו, לדיוקם, לעדכניותם ולשלמותם. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי. צילומי המוצרים נועדו להמחשה בלבד. במידה שנודע לך על שגיאה במידע אנא הודע / הודיעי לנו על כך ואנו נשתדל לברר את הדברים ואם צריך לתקנם.
 2. בעל האתר רשאי לשנות בכל עת את ההיצע ומגוון המוצרים המוצעים באתר ואינו מחויב בהחזקת מלאי של מוצר כלשהו ו/או לזמינות ו/או מגוון מינימאלי של מוצר כלשהו.
 3. המידע המתפרסם באתר כולל בנושא המוצרים, הנו בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה עצה רפואית. מחובתו של הלקוח להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת שימוש כלשהו בכל מוצר או תכשיר. על הלקוח לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר לפני השימוש בו.
 4. קישורים ו/או מאמרים ו/או כל מידע המקושר אתרי אינטרנט ו/או דפי אינטרנט המופעלים על ידי גורמים אחרים נועדו לנוחיות בלבד של משתמשי האתר בעלי האתר ואין לחברה כל שליטה ו/או קשר ו/או אחריות לכל מידע ו/או תוכן המופיעים בהם.
 5. האחריות של בעל האתר למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר בלבד. אחריות על טיבו של המוצר, חלה על היצרן ו/או היבואן על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר.
 6. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את כמות יחידות המוצר שיוכל כל לקוח לרכוש ממגוון המוצרים, בכל הזמנה באתר.

 

 1. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע" המכיל את השם המסחרי של היצרן, המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, מועד ודרך אספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: "דף המידע"). הנתונים אשר נמסרים בדף המידע כוללים מידע הנדרש לפי דין ואינו ממצה בהכרח את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.

 

 1. במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר, רשאית בעלי האתר לבטל את ההזמנה הספציפית בטרם אספקת המוצר ללקוח.

 

 1. טרם ביצוע הזמנה באתר, על הלקוח לבצע רישום באתר. הלקוח מתחייב למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן.
 2. התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד, אשר איתם עובד האתר.
 3. בעת ביצוע הזמנה באתר, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי בעלי האתר וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי בעלי האתר. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

 

 1. במידה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה ובעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר בגין ביטול ההזמנה כאמור.

הסכמה לקבלת פרסום

 1. ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לבעלי האתר על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.
 2. •המוצר יישלח בדואר רשום לד"ר רואי גוניק OMD, ND, רחוב אחוזה 142, ת.ד 3 רעננה 4345021
 • למוצר יצורפו: שם הלקוח, כתובתו ומספר טלפון בו ניתן להשיגו.
 1. בעלי האתר מאפשרים ללקוחותיהם לרכוש את מוצריה באופן מקוון באמצעות מערכת סליקה אוטומטית. כל תעבורת המידע הרגיש מוצפנת בפרוטוקול SSL המגן על המידע. בעלי האתר מתחייבת לשמור בסודיות את הפרטים האישיים שנמסרים לידה וכן את הרכישות שביצע הלקוח. במידה ולמרות הכל, יעשה שימוש לרעה בפרטי כרטיס האשראי, ע"פ חוק- מחויבת בעלי האתר המנפיקה את כרטיס האשראי להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה.
 2. במהלך הליך הרכישה באתר תתבקשו לרשום בעמוד מאובטח את פרטי כרטיס האשראי שלכם או למסור אותם טלפונית. פרטים אלו לא יישמרו באתר.
 3. הנהלת האתר מתחייבת שכל הפרטים שמסרת בתהליך רכישת המוצר (למעט פרטים למשלוח) לא יועברו לגורמים חיצוניים כלשהם.
 4. במידה ותחול טעות בהדפסה, תאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום או בכל חומר אחר המפורסם באתר, רשאי מנהל האתר לבטל את הרכישה.
 5. על כל מבצע פעולה באתר להכניס פרטים מדויקים, מלאים ומעודכנים. פרטים שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשרותי האתר ואפילו לפגוע ביצירת הקשר איתך. האתר שומר על זכותו לפעול על פי שיקול דעתו במקרה של הפרה שכזו, לרבות בדרך של ביטול חד צדדי של הרכישה.
 6. מדיניות שינויים וביטולים של הזמנות

א. כל הזמנה שטרם נשלחה ניתן לשנות ו/או לבטל.

ב. הזמנה שנשלחה אך לא נמסרה – לא ניתן לשנות, אבל ניתן לבטל. דמי הביטול הם 5% משווי ההזמנה ובנוסף עד 50 שקלים דמי משלוח, בהתאם לסוג המשלוח ולשיקול דעת בעלי האתר.

ג. הזמנה שנשלחה ונמסרה – לא ניתן לשנות ו/או לבטל.

ד. זיכויים יינתנו רק לאחר קבלת החבילה חזרה במרפאה.

 1. אם בחרת להצטרף למועדון הלקוחות שלנו, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים, מבצעים והצעות שייתכן ויעניינו אותך, וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל/י לבטל את בחירתך ולחדול מלקבל את המידע על ידי הסרתך מן המערכת. בכל מקרה, פרטיך לא יימסרו לצדדים שלישיים.
 2. זכויות היוצרים באתר זה הכוללות עיצוב, מידע תמונות וטקסטים, שייכים לד"ר רואי גוניק OMD., ND . כל שימוש בהם ללא אישורו אסור.
 3. שיפוי: הינך מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שתגרם לו ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 4. על תקנון זה יכול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר מוקנים לבית המשפט וכל דבר מחלוקת, מקום השיפוט יהיה כפר סבא ו/או תל אביב.

 

אספקת והובלת מוצרים

 

 1. הלקוח יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה, או בדואר רשום או על ידי שליח בתוספת תשלום דמי משלוח. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה. דמי המשלוח עשויים להשתנות מהזמנה להזמנה.

 

 1. בעלי האתר מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו.

 

 1. זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה.

 

 1. בעלי האתר לא יהיו אחראים בגין עיכובים שאינם בשליטתם ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של בעלי האתר לאספקת המוצר.

 

 1. לקוח אשר לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם- הזמנתו תתואם מחדש טלפונית או באמצעות הודעת SMS או דוא"ל. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, גם אם יגיע עצמאית לאסוף את המשלוח.

 

 1. בעת אספקת המוצר ו/או בעת אספקת התכשירים, בין באמצעות איסוף עצמי ובין באמצעות משלוח, רשאים בעלי האתר ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.

 

ביטול הזמנה

 1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
 2. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר. כל עוד המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנפתח ומבלי שנעשה בו שום שימוש.
 3. זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:

א. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.

ב. טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי מזון, תוספי תזונה, צמחי מרפא, תכשירי קוסמטיקה שעבר תאריך תפוגתם ו/או נפתחו ו/או שאינם באריזתם המקורית ו/או שאריזתם המקורית נפגעה).

 1. ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי בעלי האתר, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח.
 2. היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, עקב אי-אספקת המוצר או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי בעלי האתר. (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לבעלי האתר. החזרת המוצר תיעשה ישירות מול בעלי האתר.
 3. מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-60 הימים האחרונים.
 4. היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי בעלי האתר:

א. (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 8.5.2 לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לבעלי האתר. החזרת המוצר תיעשה בתיאום עם בעלי האתר. (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ובעלי האתר יהיו זכאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה.

ב. מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-60 הימים האחרונים.

 1. במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוח יאפשר לבעלי האתר ו/או למי מטעמם להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או יבואן המוצר לצורך בדיקה.
 2. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג בעלי האתר ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד בעלי האתר בגין זאת. לחילופין, בעלי האתר רשאים להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד בעלי האתר במקרה כאמור.
 3. היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח, יפנה הלקוח לבעלי האתר טלפונית או בדוא"ל, ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה.
 4. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי האתר.

 

סודיות ופרטיות

הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. בעלי האתר ישמרו את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. בעלי האתר רשאיםלערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

בעלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של בעלי האתר או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לבעלי האתר למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין בעלי האתר (לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה).

בכל מקרה בו לדעת בעלי האתר מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח.

בעלי האתר יהיו רשאים למסור את פרטי הלקוח לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

אחריות

האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של בעלי האתר למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.

כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: "המידע"), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. בעלי האתר לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

בעלי האתר לא יהיו אחראים בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של בעלי האתר בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לבעלי האתר להשתמש בהם.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).

הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי בעלי האתר.

דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

 

מחירון משלוחים

שליח עד הבית – אזור השרון – 35 ₪

שליחות בינעירונית (מחוץ לאזור השרון) 40 ₪

משלוח בדואר רשום 20 ש"ח.

קניה מעל 499 ₪ – חינם בדואר רשום

קניה מעל 799 ₪ – חינם עם שליח עד הבית